نوروتیک استایل

نوروتیک استایل

الگوهای رفتاری تکراری هستند و صفات شخصیتی در مواقع مختلف همواره حاکم هستند. از این بابت تشخیص بالینی آسان مینماید، چرا که هر مشتی نمونه

بیشتر بخوانید »