سخن مدير عامل

درس عبرت

با ورود تندروهای بیشتر به مجلس و ادامه خالص‌سازی و یکپارچه کردن سه قوه، احتمالا کارشکنی‌های اداری تا اندازه‌ای برطرف خواهد شد، ولیکن باید نگران

بیشتر بخوانید »

بورژازی

در اکثر جوامع پس از دوره کوتاه ابتدایی ایدئولوژیک محور، بتدریج یک درصد جمعیت مالکیت ثروت و سرمایه را در اختیار خود درآورده و از

بیشتر بخوانید »

مکانیزم دفاعی

همان اندازه که مقوله ناخودآگاه توسط فروید برجسته شد، به همان اندازه که دوانلو روی مکانیزمهای دفاعی متمرکز شد، استفاده از ابزاری جهت تسریع شناخت

بیشتر بخوانید »

 سکوت

سخنرانی دکتر علیرضا عابدین درباره سکوت در دانشگاه شهید بهشتی بخش اول: part1 بخش دوم: part 2  

بیشتر بخوانید »