جستار

تو مسئولی!

بعضی ساده‌انگارانه می‌پندارند، شاید هم جایی خوانده یا شنیده باشند که آنقدر هم تقصیر والدین نبوده، چون آنها خود بیشتر از این نمی‌دانستند و نداشتند

بیشتر بخوانید »

تنهایی

گفت: احساس تنهایی اذیتم میکنه. همشون یک مشت پسر لوس و رو مخند و میخوان مخ بزنند. انگار همه حق و حقوق ها ماله اوناست.

بیشتر بخوانید »

کینتوسگی

یکسال از ترومای مشترک میان درمانگر و درمانجو گذشت. منتظرم و از پنجره اتاق درمان به خیابان نگاه می‌کنم؛ به صدای خیابان گوش می‌دهم. تردد

بیشتر بخوانید »

قره باغ

ارامنه، ملتی محکوم به کوچ اجباری، آنانکه از زمان شاه آرشاویر، سلجوقیان، دوره شاه عباس و دمی به اجبار شمشیر قزلباش و زمانی با فروپاشی

بیشتر بخوانید »

عیبی ندارد

کشیدن دختر روی زمین از سر موهایش و ضربه زدن به پسر با سر سگک کمربند توسط والدین در بن‌بست راهروهای خانه ماهیت پرورشی و

بیشتر بخوانید »

ذوق‌نزدگی

پسربچه‌ای که به عشق دیدن رونالدو به هتل محل اقامت او رفته بود با صورتی برافروخته، از درد ناکامی ناشی از احتمال ندیدن رونالدو گریه

بیشتر بخوانید »

پنجره‌های نور

زمانهایی هست که حس میکنی روی موج هایی حرکت میکنی. دست تو نیست. می‌بردت به سمت کامیابی، موفقیت، شادکامی و.‌‌.. آن هم با کمترین تلاش.

بیشتر بخوانید »

آشیانه خالي

آشیانه خالی دقیقا یک هفته از رفتنت می‌گذرد. هنوز اشتباهی صبح‌ها برایت نون تست می‌کنم. در سبد رخت چرک دنبال لباس‌هایت می‌گردم. توی ماشین آهنگای

بیشتر بخوانید »