فهرست محتوا

وابستگی

وابستگی به یک نفر واقعی این مزیت را دارد که امید آن می‌رود که آن دیگری روزی عملا بمیرد و شاید فرد در مواجهه با جای خالی وی از خواب برخیزد. اما اگر آن دیگری در قالب رویاپردازی ظاهر شود، فرد شاید هیچگاه از خواب برنخیزد، چون رویا میتواند تا هنگام مرگ خود فرد تداوم یابد.
دکتر علیرضا عابدین
تحلیل‌گر
#روابط_بیمارگونه #وابستگی #وابستگی_عاطفی #بلوغ #رشد #رواندرمانی #رواندرمانگر #