فهرست محتوا

عیبی ندارد

کشیدن دختر روی زمین از سر موهایش و ضربه زدن به پسر با سر سگک کمربند توسط والدین در بن‌بست راهروهای خانه ماهیت پرورشی و فرزندپروری ندارد. تو امروز جهت تلطیف حالت، به آن میخندی و برای کمتر و بی‌ارزش جلوه دادن درد آن می‌گویی عیبی نداره که درد کمتری بکشی. بعدها در کف خیابان، همین دختر در خیابان با باتوم به سرش و آن پسر با گلوله ساچمه ای در چشمانش روبرو می‌شود و چون با این وحشی‌گری سادیسمی آشناست، شدت آسیب را حس نمی‌کند. حتما این هم خنده‌دار است؛ عیبی ندارد!
دکتر علیرضا عابدین
تحلیل‌گر
#باتوم #آسیب_شناسی #دختر #فرزندپروری #رواندرمانی #روانشناسی #