28 مهر 1402

بورژازی

در اکثر جوامع پس از دوره کوتاه ابتدایی ایدئولوژیک محور، بتدریج یک درصد جمعیت مالکیت ثروت و سرمایه را در اختیار خود درآورده و از

بیشتر بخوانید »

قره باغ

ارامنه، ملتی محکوم به کوچ اجباری، آنانکه از زمان شاه آرشاویر، سلجوقیان، دوره شاه عباس و دمی به اجبار شمشیر قزلباش و زمانی با فروپاشی

بیشتر بخوانید »

عیبی ندارد

کشیدن دختر روی زمین از سر موهایش و ضربه زدن به پسر با سر سگک کمربند توسط والدین در بن‌بست راهروهای خانه ماهیت پرورشی و

بیشتر بخوانید »

ذوق‌نزدگی

پسربچه‌ای که به عشق دیدن رونالدو به هتل محل اقامت او رفته بود با صورتی برافروخته، از درد ناکامی ناشی از احتمال ندیدن رونالدو گریه

بیشتر بخوانید »

پنجره‌های نور

زمانهایی هست که حس میکنی روی موج هایی حرکت میکنی. دست تو نیست. می‌بردت به سمت کامیابی، موفقیت، شادکامی و.‌‌.. آن هم با کمترین تلاش.

بیشتر بخوانید »