وابستگی

وابستگی

وابستگی به یک نفر واقعی این مزیت را دارد که امید آن می‌رود که آن دیگری روزی عملا بمیرد و شاید فرد در مواجهه با

بیشتر بخوانید »