شیربها

داد و ستد

در نسخه داد و ستدهای اجتماعی توماس هابز و جان لاک معمولا ابعاد معامله عینی، ملموس و آشکار هستند؛ مثلا گندم داده و بز ستد

بیشتر بخوانید »