رابطه

تنهایی

گفت: احساس تنهایی اذیتم میکنه. همشون یک مشت پسر لوس و رو مخند و میخوان مخ بزنند. انگار همه حق و حقوق ها ماله اوناست.

بیشتر بخوانید »