21 بهمن 1401

مهمان

⁃ الو  ⁃ الو  ⁃ سلام پدر  ⁃ سلام  ⁃ خوبید؟ دلم براتون تنگ شده.  ⁃ مرسی دخترم. کاری داشتی؟  ⁃ بله می‌خواستم دعوت‌تون کنم

بیشتر بخوانید »

سرعت

تکلیف یک کاردستی بود. با ذوق برای پدر تعریف کردم و او سری تکان داد و رفت. فردایش کاردستی را آماده گذاشته بود روی میزم.

بیشتر بخوانید »