فهرست محتوا

شرکت در کارگاه خودآشنایی II

مستلزم شرکت در این دوره ( خودآشنایی I) است . حرکت روز چهارشنبه ۱۶ شهریور، راس ساعت ۸ از دفتر قلهک و بازگشت جمعه غروب ۱۸ شهریور خواهد بود. جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. ظرفیت محدود