فهرست محتوا

داد و ستد

در نسخه داد و ستدهای اجتماعی توماس هابز و جان لاک معمولا ابعاد معامله عینی، ملموس و آشکار هستند؛
مثلا گندم داده و بز ستد میشود.
ولیکن در رابطه والدین و فرزندان، مفاد قرارداد پنهان و مغشوش و در بسیاری از اوقات غلط انداز مینماید.
کاربرد تولد بعضی فرزندان حتی قبل از نطفه گذاری در راستای بیگاری و سواستفاده های جسمی و جنسی تعریف می‌شود. والدين اغلب با گروگانگیری رابطه، وفاداری در ائتلافاتی نامشروع و نابهنجار را طلببیده و به فرزندان خود قراردادهایی نامنصفانه و چه بسا شرم آور تحمیل می‌کنند.
در صورت اعتراض، به فرزندان یادآوری میشود که از آنها انگاری سفته ها و ضمانت هایی از قبل، بابت تولد و آب و نان دادن به آنها اتخاذ گشته و در نتیجه آنها باید از روی ترس و گناه به بازپرداخت این وام های سنگین، مادام‌العمر مبادرت ورزند.
در این فضای برده داری، از خدمات جسمی پسران استفاده می‌شود و دختران را بعنوان کالای جنسی به مردان روستای آنسوی کوه می‌فروشند. این روزها دوره خدمت پسران پس از آمادگی، چه مدت است؟
شیربها و مهریه دختر چند؟

دکتر علی‌رضا عابدین
تحلیل‌گر