فهرست محتوا

جبران خلا پدر

عمری برای جبران خلا پدر و از ترس از دست دادن رابطه به گروگان گرفته شده توسط تنها والد باقیمانده یعنی مادر، او نقش والد سوم را بازی کرده بود؛ سال‌ها کوچکترین نشانی از رهایی از بند آن در رویت نبود.

از زمانیکه او آزاد شد و شیر فلکه هارو بست، همه به تکاپو افتادند. عمری او را شیر کرده بودند و آن بالای کذایی نشانده بودند و از او شیر میدوشیدند. مفاد قرارداد و ابعاد رابطه‌اي جدید با وی مذاکره باید شود. تعريف هویتی جدید در راه است.

دکتر علیرضا عابدین

تحلیل‌گر

#افق_های_نوین_تحول