فهرست محتوا

تو مسئولی!

بعضی ساده‌انگارانه می‌پندارند، شاید هم جایی خوانده یا شنیده باشند که آنقدر هم تقصیر والدین نبوده، چون آنها خود بیشتر از این نمی‌دانستند و نداشتند که آسیب زدند. بسیاری بر این باورند که همین درک شناختی برای درمان کفایت می‌کند. اما برای التیام زخم‌ها، همه احساسات نامطلوب ناشی از اتفاقات تلخ گذشته که باید تجربه می‌شدند و نشدند (صرفا بخاطر محدودیت‌های دوران کودکی و نوجوانی) حال در فضای درمان باید پروسه شوند… و امروز سخت‌ترین خبر به مراجع این است که گر چه بیشتر مشکلات تو متعلق به گذشته و تقصیر دیگری است، ولی امروز تو مسئول درمان خود هستی.

دکتر علیرضا عابدین
تحلیل‌گر