1.  

 


سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو

 


جلسات سوپرویژن و مشاهده در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه زیر نظر دکتر علیرضا عابدین و همکاران مرکز برگزار می‌شود. علاقه‌مندان هم به صورت حضوری و هم به صورت انلاین می‌توانند در این جلسات شرکت کنند.

شنبه

یکشنبه

     ●جلسه مشاهده (انفرادی آنلاین) ساعت ۱۲:۰۰ با نظارت خانم دکتر افروغ 

دوشنبه

سه شنبه

 چهارشنبه