سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو

 


جلسه سوپرویژن و مشاهده در روزهای  یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه  زیر نظر دکتر علیرضا عابدین  و همکاران مرکز برگزار میشود.

شنبه

   ● جلسه مشاهده (انفرادی آنلاین)ساعت ۱۴:۰۰با نظارت خانم دکتر صالحی

جلسه مشاهده تاریخ ۱۸ آذر ساعت ۱۴:۰۰ کنسل است.

   ● جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

  یکشنبه

● جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۳:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

• جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۴:۰۰ با نظارت خانم متولیان

دوشنبه

 سه شنبه

      • جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۲:۰۰ با         نظارت خانم مدنی

      ● جلسه مشاهده ساعت ۱۳:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فراهانی