آزمون صفات

دستورالعمل اجراي آزمون فهرست صفات:

اين آزمون شامل 300 صفت است. لطفاً آن‌ها را به سرعت بخوانيد و جلوی هر كدام از آن‌ها كه شما را توصيف مي‌كند کلیک کنید. نگران تكرار و تناقض و غیره نباشيد، روي هر صفت خيلي وقت صرف نكنيد و آنرا سريع پرکنید. سعي كنيد روراست باشيد و صفتي را علامت بزنيد كه واقعاً توصیف کنندۀ شماست نه آن چه را كه دوست داريد باشيد. لطفاً دقت کنید هر 300 صفت را تا انتها بخوانيد.

Loading…

دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 4040این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 1بازدیدکنندگان حاضر: