سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو

 


جلسه سوپرویژن و مشاهده در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه زیرنظر دکتر علیرضا عابدین  و همکاران مرکز برگزار میگردد.

جلسه سوپرویژن (پرسش و پاسخ)، با حضور دکتر علیرضا عابدین، روزهای سه شنبه ساعت ١۵:٠٠ برگزار میگردد. 

شنبه

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۱:۰۰ با نظارت خانم فلسفی 

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۲:۰۰ با نظارت خانم فلسفی

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۳:۰۰ با نظارت خانم فلسفی

یکشنبه

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت۱۴:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت۱۵:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت۱۶:۰۰ با نظارت آقای کیوان 

جلسه مشاهده(انفرادی) ساعت ۱۷:۰۰ با نظارت آقای کیوان

دوشنبه

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت۱۱:۰۰ با نظارت دکتر روبن زاده

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۶:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

سه شنبه

جلسه مشاهده ساعت ١۴:٠۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین

جلسه سوپرویژن عمومی دکتر عابدین ساعت ۱۵:۰۰

جلسه مشاهده ساعت ۱۶:۰۰(کودک) با نظارت خانم خان محمدی(جلسه ۲۳ مهر کنسل می‌باشد)

چهارشنبه

جلسه مشاهده ساعت ۱۰:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی

جلسه مشاهده ساعت ۱۲:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی

جلسه مشاهده ساعت ۱۳:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی

جلسه مشاهده ساعت ۱۴:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی (جلسه مشاهده ۲۴ مهر کنسل میباشد)

جلسه مشاهده ساعت ۱۷:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی

جلسه مشاهده ساعت ۱۸:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی

 

جلسات سوپرویژن و مشاهده در تعطیلات رسمی برقرار میباشد مگر اینکه از قبل کنسلی اعلام شود. 

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 17565این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 0بازدیدکنندگان حاضر: