سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو


جلسه سوپرویژن و مشاهده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه زیرنظر دکتر علیرضا عابدین  و همکاران مرکز برگزار میگردد.

جلسه سوپرویژن (پرسش و پاسخ)، با حضور دکتر علیرضا عابدین، روزهای سه شنبه ساعت ١۵:٠٠ برگزار میگردد. 

شنبه

جلسه مشاهده ساعت ۱۰:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فلسفی

جلسه مشاهده ساعت ۱۲:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فلسفی

جلسه مشاهده ساعت ۱۴:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فلسفی

جلسه مشاهده ساعت ۱۵:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فلسفی

دوره تعلیم درمانگر (stop) ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ 

یکشنبه

جلسه مشاهده ساعت ١٢:٠٠(کودک) با نظارت خانم خان محمدی

جلسه مشاهده ۱۴:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین 

جلسه مشاهده ۱۵:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین

پخش ویدئویی دوره آموزش آزمون اندریافت موضوع TAT ۱۶:۰۰

دوشنبه

جلسه مشاهده ساعت۱۱:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر روبن زاده

جلسه مشاهده ساعت ١٣:٠٠ (انفرادی) با نظارت دکتر روبن زاده

جلسه مشاهده ساعت ۱۵:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین

کلاس از فروید تا STOP ساعت ۱۷ الی ۱۸.۳۰(تا اطلاع ثانوی کنسل می باشد)

سه شنبه

جلسه مشاهده ساعت ۹:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین

جلسه مشاهده ساعت ۱۱:۰۰ (انفرادی)با نظارت خانم فلسفی(جلسه ۴ تیر کنسل می باشد)

جلسه مشاهده ساعت ١۴:٠۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین

جلسه سوپرویژن عمومی دکتر عابدین ساعت ۱۵:۰۰

 چهارشنبه

جلسه مشاهده ساعت ۱۰:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی

جلسه مشاهده ساعت ۱۲:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی 

جلسه مشاهده ساعت ١۶:٠٠ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی 

جلسه مشاهده ساعت ۱۷:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی 

جلسه مشاهده ساعت ۱۸:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی 

 

 

 

جلسات سوپرویژن و مشاهده در تعطیلات رسمی برقرار میباشد مگر اینکه از قبل کنسلی اعلام شود. 

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 14432این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 2بازدیدکنندگان حاضر: