سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو


جلسه سوپرویژن و مشاهده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه زیرنظر دکتر علیرضا عابدین  و همکاران مرکز برگزار میگردد.

جلسه سوپرویژن (پرسش و پاسخ)، با حضور دکتر علیرضا عابدین، روزهای سه شنبه ساعت ١۵:٠٠ برگزار میگردد. 

شنبه

جلسه مشاهده ساعت ۱۱:۰۰ (انفرادی)با نظارت خانم فلسفی 

جلسه مشاهده ساعت ۱۲:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فلسفی

جلسه مشاهده ساعت ۱۳:۰۰(انفرادی) با نظارت خانم حدادی

دوره تعلیم درمانگر (stop) ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ 

یکشنبه

جلسه مشاهده ۱۲:۰۰ (کودک) با نظارت خانم خان محمدی 

جلسه مشاهده ۱۴:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین 

جلسه مشاهده ۱۵:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین 

جلسه مشاهده ۱۶:۰۰ با نظارت آقای کیوان

جلسه مشاهده ۱۷:۰۰ با نظارت آقای کیوان

دوشنبه

جلسه مشاهده ساعت۱۱:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر روبن زاده

جلسه مشاهده ساعت ۱۵:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین

جلسه مشاهده ساعت ۱۶:۰۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین(تا اطلاع ثانوی کنسل میباشد)

سه شنبه

جلسه مشاهده ساعت ١۴:٠۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین(جلسه ۲۹ مرداد کنسل می باشد)

جلسه سوپرویژن عمومی دکتر عابدین ساعت ۱۵:۰۰ (جلسه ۲۹ مرداد کنسل می باشد)

 چهارشنبه

جلسه مشاهده ساعت ۱۰:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی

جلسه مشاهده ساعت ۱۳:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی 

جلسه مشاهده ساعت ۱۴:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی 

جلسه مشاهده ساعت ۱۷:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی (جلسه ۳۰ مرداد بدون سوپروایزر برگزار میشود)

جلسه مشاهده ساعت ۱۸:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم صالحی(جلسه ۳۰ مرداد بدون سوپروایزر برگزار میشود)

 

 

جلسات سوپرویژن و مشاهده در تعطیلات رسمی برقرار میباشد مگر اینکه از قبل کنسلی اعلام شود. 

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 16058این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 0بازدیدکنندگان حاضر: