دوره تعلیم درمانگر

حدوره تعليم درمانگر پكيج كامل جهت آشنايي با رويكرد روانپويشي كوتاه مدت عيني STOP است. فارغ التحصيلان رشته روانشناسي و مشاوره با گرايش هاي مختلف براي گذراندن دوره كارورزي خود در موسسه افق هاي نوين تحول و تحت نظارت دكتر عليرضا عابدين موظف به گذراندن قسمت هاي مختلف اين دوره ميباشند. ساير دانشجويان و فارغ التحصيلان نيز برحسب علاقه و نياز خود مجاز به حضور و گذراندن قسمت هاي مختلف دوره مي باشند. دوره مقدماتی مصاحبه و تشخیص  ١٥ ساعت  پخش ویدئو دوره آموزش تعلیم روان درمانگر رویکرد روانپويشي كوتاه مدت عيني (STOP) ٢٠ ساعت پخش ويديو دوره خانواده درماني ٣٠ ساعت پخش ويدئو دوره زوج درماني ٢٠ ساعت پخش ویدئو کارگاه آزمون اندریافت موضوع TAT   ١٦ ساعت پخش  ویدئو دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر روانپویشی آزمون رورشاخ  ٣٠ ساعت پخش ويدئو دوره آسيب شناسي رواني ٣٠ ساعت جلسات حضوري ارائه كيس ٢٠ ساعت پخش ويدئو دوره تكنيك هاي درمان كودك  ٣٠ ساعت جلسات پيشرفته مصاحبه و تشخيص، اصول نگارش كيس فرموليشن و گزارش جلسات ١٠ ساعت جلسات متن خواني حداقل ٢٠ ساعت كارگاه آزمون وكسلر و MMPI ١٦ ساعت كارگاه تعبير رويا ١٦ ساعت كارگاه گروه درماني ١٦ ساعت گوش دادن به شرح حال تلفني ١٠ شرح حال گرفتن شرح حال تلفني زيرنظر سوپروايزر ١٠ شرح حال گرفتن شرح حال تلفني به صورت فردي حداقل ٨٠ شرح حال حضور در جلسات سوپرويژن و مشاهده حداقل هفته اي ٦ ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 3123این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 0بازدیدکنندگان حاضر: