دوره تعلیم درمانگر

دوره تعلیم درمانگر پکیج کامل جهت آشنایی با رویکرد روانپویشی کوتاه مدت عینی STOP است. فارغ التحصیلان رشته روانشناسی و مشاوره با گرایش های مختلف برای گذراندن دوره کارورزی خود در موسسه افق های نوین تحول و تحت نظارت دکتر علیرضا عابدین موظف به گذراندن قسمت های مختلف این دوره میباشند. سایر دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز برحسب علاقه و نیاز خود مجاز به حضور و گذراندن قسمت های مختلف دوره می باشند. دوره مقدماتی مصاحبه و تشخیص  ١۵ ساعت  پخش ویدئو دوره آموزش تعلیم روان درمانگر رویکرد روانپویشی کوتاه مدت عینی (STOP) ٢٠ ساعت پخش ویدیو دوره خانواده درمانی ٣٠ ساعت پخش ویدئو دوره زوج درمانی ٢٠ ساعت پخش ویدئو کارگاه آزمون اندریافت موضوع TAT   ١۶ ساعت پخش  ویدئو دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر روانپویشی آزمون رورشاخ  ٣٠ ساعت پخش ویدئو دوره آسیب شناسی روانی ٣٠ ساعت جلسات حضوری ارائه کیس ٢٠ ساعت پخش ویدئو دوره تکنیک های درمان کودک  ٣٠ ساعت جلسات پیشرفته مصاحبه و تشخیص، اصول نگارش کیس فرمولیشن و گزارش جلسات ١٠ ساعت جلسات متن خوانی حداقل ٢٠ ساعت کارگاه آزمون وکسلر و MMPI ١۶ ساعت کارگاه تعبیر رویا ١۶ ساعت کارگاه گروه درمانی ١۶ ساعت گوش دادن به شرح حال تلفنی ١٠ شرح حال گرفتن شرح حال تلفنی زیرنظر سوپروایزر ١٠ شرح حال گرفتن شرح حال تلفنی به صورت فردی حداقل ٨٠ شرح حال حضور در جلسات سوپرویژن و مشاهده حداقل هفته ای ۶ ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 6085این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 1بازدیدکنندگان حاضر: